Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Entreprenörsträff 2015 - enskilda avlopp

Entreprenörsträff 2015 – enskilda avlopp

Miljö- och hälsoenheten bjuder in till träff för entreprenörer som arbetar med att anlägga enskilda avlopp. Syftet är att ge er information som kan vara till hjälp i ansökningsprocessen och i kontakten med kunder.

Tid: 7 december 2015 klockan 08:30-09:30

Plats: Konferenslokalen Hamnen, plan 3 i Fjällräven Center.

Anmälan: Anmälan görs till Anders Lundström på epostadressen anders.lundstrom@ornskoldsvik.se eller telefonnummer 0660-887 28 senast den
1 december. Uppge i anmälan om du har några kända livsmedelsrelaterade allergier eller intoleranser. Även anställda är varmt välkomna.

Vi bjuder på macka och kaffe/te!

Program

 • Detta händer på miljö- och hälsoenheten
  • Pågående inventering och planer för framtiden
  • VA-plan för Örnsköldsviks kommun
  • Ansökningsblanketten
 • Miljö- och hälsoenhetens roll i ansökningsärenden
 • Hög skyddsnivå – vad innebär det och vad gäller?
 • Skyddsavstånd till vattentäkter
 • Behålla befintlig slamavskiljare vid nyanläggning – vad kan man tänka på?
 • Eventuella övriga frågor och funderingar


Aktuelltartikel publicerad av: Susanna Domeij

2015-11-25